Ακτινοθεραπεία με πρωτόνια: Γνωστή ερευνητικά από το 1946 στη θεραπεία ασθενών με καρκίνο

Κύριο έργο της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι η αντιμετώπιση του καρκίνου με όπλο την χορήγηση πολύ υψηλής δόσης ακτινοβολίας σε έναν όγκο, με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση των γύρω φυσιολογικών ιστών.

Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια συνολική και αναλυτική παρουσίαση της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα.
Περιλαμβάνονται αναλυτικά όλοι οι εγκατεστημένοι γραμμικοί επιταχυντές στο δημόσιο τομέα και οι ηλικίες τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.