ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ;

Η αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας (HTA) έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Παρόλο που, καταρχήν, η HTA μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις τεχνολογίες της υγείας, η κύρια χρήση της σε ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων υπήρξε στην κοστολόγηση και την αποζημίωση των φαρμακευτικών προϊόντων. Ωστόσο, υπάρχουν πάνω από 800.000 ιατρικές συσκευές στην αγορά, η οποία το 2019 ανήλθε σε 350 δισ. δολάρια.

Greek Imaging Market in Public Hospitals

Πρόταση δημιουργίας κτηματολογίου του Ιατροτεγνολογικού Εξοπλισμού

Ο τομέας του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του εκσυγχρονισμού των λειτουργιών και διαδικασιών του σύγχρονου νοσοκομείου τόσο από την πλευρά αντιμετώπισης της ορθολογικής οργάνωσης. διαχείρισης και εισαγωγής νέων μεθόδων και τεχνικών διάγνωσης και θεραπείας όσο και από την πλευρά αναβάθμισης του περιεχομένου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας … Continue reading Πρόταση δημιουργίας κτηματολογίου του Ιατροτεγνολογικού Εξοπλισμού