Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια συνολική και αναλυτική παρουσίαση της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται αναλυτικά όλοι οι εγκατεστημένοι γραμμικοί επιταχυντές στο δημόσιο τομέα και οι ηλικίες τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.