Η Αιμοκάθαρση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα υπάρχουν 183 κέντρα αιμοκάθαρσης , εκ των οποίων τα 93 (50,8%) είναι σε δημόσια νοσοκομεία και τα άλλα 90 (49,2%) σε ιδιωτικές κλινικές και Μονάδες χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Στις 93 μονάδες τεχνητού νεφρού πραγματοποιούν χρόνιες αιμοκαθάρσεις 4,000 περίπου ασθενείς (35,7% των ασθενών) και στις 90 μονάδες τεχνητού νεφρού και χρόνιας αιμοκάθαρσης 7,220 περίπου ασθενείς (64,3% των ασθενών).

Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια συνολική και αναλυτική παρουσίαση της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται αναλυτικά όλοι οι εγκατεστημένοι γραμμικοί επιταχυντές στο δημόσιο τομέα και οι ηλικίες τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Greece’s MRIs and the Golden Rules of COCIR

Η παρουσίαση των πραγματικών αριθμών των μαγνητικών τομογράφων στην Ελλάδα συμβάλει στην σωστή λήψη απόφασης για την αδειοδοτησή τους και την λειτουργία τους. Γίνεται με βάση το COCIR και όχι με αυθαίρετες αναφορές στον αριθμό τους και την παλαιότητά τους.

Full Field Digital mammography (FFDM): Greek Market

The constantly increasing sensitivity of women to breast cancer, has been witnessed as a boosting factor for mammography systems market in Greece. A wide range of advanced technologies are available by notable companies such as Hologic, Siemens Healthineers, GE Healthcare, IMS, Fujifilm, Philips, Planmed, Villa. Full Field Digital mammography (FFDM) systems segment dominated the Greek … Continue reading Full Field Digital mammography (FFDM): Greek Market

Greek Imaging Market in Public Hospitals

The Greek medical devices and supplies market is slowly recovering

The Greek medical devices and supplies market is slowly recovering The market for medical devices also shows a recovery in 2017 with an annual rise of 2%, valued at 1,65 billion Euro. The value of the market decreased from over 2,68 Billion in 2009 to 1,61 Billion in 2016, at a negative average Compound Annual … Continue reading The Greek medical devices and supplies market is slowly recovering