Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια συνολική και αναλυτική παρουσίαση της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται αναλυτικά όλοι οι εγκατεστημένοι γραμμικοί επιταχυντές στο δημόσιο τομέα και οι ηλικίες τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Full Field Digital mammography (FFDM): Greek Market

The constantly increasing sensitivity of women to breast cancer, has been witnessed as a boosting factor for mammography systems market in Greece. A wide range of advanced technologies are available by notable companies such as Hologic, Siemens Healthineers, GE Healthcare, IMS, Fujifilm, Philips, Planmed, Villa. Full Field Digital mammography (FFDM) systems segment dominated the Greek … Continue reading Full Field Digital mammography (FFDM): Greek Market