Η Αιμοκάθαρση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα υπάρχουν 183 κέντρα αιμοκάθαρσης , εκ των οποίων τα 93 (50,8%) είναι σε δημόσια νοσοκομεία και τα άλλα 90 (49,2%) σε ιδιωτικές κλινικές και Μονάδες χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Στις 93 μονάδες τεχνητού νεφρού πραγματοποιούν χρόνιες αιμοκαθάρσεις 4,000 περίπου ασθενείς (35,7% των ασθενών) και στις 90 μονάδες τεχνητού νεφρού και χρόνιας αιμοκάθαρσης 7,220 περίπου ασθενείς (64,3% των ασθενών).