ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ;

Η αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας (HTA) έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Παρόλο που, καταρχήν, η HTA μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις τεχνολογίες της υγείας, η κύρια χρήση της σε ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων υπήρξε στην κοστολόγηση και την αποζημίωση των φαρμακευτικών προϊόντων. Ωστόσο, υπάρχουν πάνω από 800.000 ιατρικές συσκευές στην αγορά, η οποία το 2019 ανήλθε σε 350 δισ. δολάρια.

Medical Devices-radiology-mammography

Medical Devices Mammography

This Greek Market Report provides an analysis of segmentation and classification of the systems on the basis of product type and manufacturer, the market trend and all data regarding the mammography systems.

See how all the key players are present: Carestream Health Inc., Fujifilm Holding Corp, GE Healthcare, Hologic Inc., Phillips Healthcare, Planmed Oy, Siemens Healthineers, Metaltronica and IMS GIOTTO S.P.A.