Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια συνολική και αναλυτική παρουσίαση της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται αναλυτικά όλοι οι εγκατεστημένοι γραμμικοί επιταχυντές στο δημόσιο τομέα και οι ηλικίες τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Greek Imaging Market in Public Hospitals

The Greek medical devices and supplies market is slowly recovering

The Greek medical devices and supplies market is slowly recovering The market for medical devices also shows a recovery in 2017 with an annual rise of 2%, valued at 1,65 billion Euro. The value of the market decreased from over 2,68 Billion in 2009 to 1,61 Billion in 2016, at a negative average Compound Annual … Continue reading The Greek medical devices and supplies market is slowly recovering

The Management of Medical Equipment in Hospitals

The Management of Medical Equipment in Hospitals

Greek Imaging Market in Public Hospitals

Greek Imaging Market in Public Hospitals

Greek Imaging Market in Public Hospitals 2018

Greek Public Hospital Medical Imaging Services Survey Report 2018

Greek Public Hospital Medical Imaging Services Survey Report 2018

Greek Public Hospital Medical Imaging Services Survey Report 2018